Získejte další zákazníky díky novým webům v obsahové síti

V uplynulých měsících se Skliku podařilo rozšířit zásah obsahové sítě o nové významné weby, které patří největším vydavatelům v České republice. Konkrétně jde o společnosti Mafra, CZECH NEWS CENTER, FTV Prima.

Díky novým webům jsme zvýšili inzerentům výkon z Skliku za poslední 2 měsíce o 45 %!

CZECH NEWS CENTER a. s.

Pomocí webů CZECH NEWS CENTER zasáhnete až 26 % české internetové populace.

Další významné weby naleznete v nápovědě Sklik.

Díky všem webům obsahové sítě Sklik zasáhnete nyní přes 90 % uživatelů českého internetu.

Jestliže již naplno využíváte cílení na weby společnosti Seznam.cz, jako např. Novinky.cz, Sport.cz, Proženy.cz, s weby mimo Seznam.cz stále zasáhnete až 80 % uživatelů českého internetu. Určitě využijte na maximum potenciál, které weby kromě Seznam.cz nabízí.

Pomocí nových webů, a to zejména s Idnes.cz zasáhnete až 30 % uživatelů, kteří patří do skupiny s čistým příjmem domácnosti nad 30 tis. Kč. Více se dozvíte z již publikované zprávy o iDnes.cz.

Doporučujeme vám upravit si limity denních rozpočtů u kampaní v obsahové síti a u retargetingu o zmíněné procento, tak, abyste nepřicházeli o potenciál nově rozšířené obsahové sítě.

Věříme, že s novými weby získáte další zákazníky.

Za celý tým Sklik Martin Paták

Sklik Retargeting – 9 měsíců poté

22. ledna tohoto roku jsme spustili dlouho očekávaný Sklik Retargeting do veřejné bety. Více než 9 měsíců má tedy možnost každý inzerent oslovovat návštěvníky svého webu se speciálními nabídkami nebo oslovovat zákazníky stávající a přimět je k dalšímu nákupu. Jak se retargeting za poslední měsíce vyvíjel? A jak inzerentům funguje? Pojďme si udělat malé shrnutí a představit si i úspěšný příběh prodejce parfémů Elnino.cz.

Od spuštění retargetingu jsme naslouchali našim inzerentům a postupně přidávali funkce, po kterých nejvíce volali. Například možnost cílit i na uživatele “označené” konverzními kódy, prohledávání v seznamech uživatelů, zobrazování podmínek u názvů seznamů a další drobná vylepšení v rozhraní.

Sklik Retargeting Pro mnoho inzerentů je dnes retargeting nezbytnou součástí kampaní v Skliku. Aktuálně jsou retargetingové kampaně aktivní ve více než 2 tisících účtech. I inzeráty cílené tímto způsobem tvoří přibližně jednu třetinu všech inzerátů vydávaných v obsahové síti Skliku a jeho podíl nadále roste.

Míra prokliku napříč všemi retargetingovými kampaněmi v systému je zhruba o polovinu vyšší než kontextově cílených inzerátů. Záleží samozřejmě na způsobu cílení, sdělení inzerátu i dalších faktorech. U velmi přesně zacílených retargetingových kampaní může míra prokliku dosahovat běžně i 1 %.

Spousta inzerentů však nevyužívá potenciálu retargetingu naplno a cílí na uživatele jen 30 dní plošně, ba dokonce i 540 dní plošně. Pokud jen cílíte na uživatele, kteří byli kdekoliv na vašem webu nebo třeba jen navštívili URL nákupního košíku, je samozřejmě míra prokliku výrazně nižší. Nemluvě o slabém konverzním poměru a počtu konverzí.

Příklad správně segmentovaných seznamů uživatelů
Příklad správně segmentovaných seznamů uživatelů. Seznamy s nejkratší platností mají nejvyšší odezvu od uživatelů (CTR) a vykazují i nejvyšší konverzní poměr. Dle dosahovaného výkonu lze pak měnit cenovou nabídku.

ElninoVýznamný online prodejce parfémů Elnino.cz viděl od začátku v retargetingu příležitost, jak oslovit novým způsobem návštěvníky svého webu i stávající zákazníky a navýšit tak výrazně počet objednaných parfémů. Jak se jim podařilo získat o téměř 30 % nových objednávek více? Jak se podařilo snížit náklad na získání objednávky na polovinu oproti ceně za objednávku z non-brandových kampaní ve vyhledávání? To vše se dozvíte v přiložené případové studii Elnino.cz – Sklik Retargeting (PDF, 2,9 MB).

Pro úplnost také připomínáme velmi dobré výsledky v retargetingu, kterých dosáhl online prodejce zájezdů Invia.cz.

Za celý tým Skliku Jan Slezák a David Velechovský

Střídání inzerátů podle CPA a PNO

Připravili jsme dva nové způsoby střídání inzerátů, které preferují inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze nebo s nižším poměrem nákladů na obratu.

Střídání inzerátů podle CPA a PNO Nové možnosti střídání inzerátů naleznete v nastavení kampaně a platí pro všechny podřízené sestavy této kampaně. V Skliku tedy najdete hned čtyři způsoby střídání inzerátů a bude proto lépe je zmínit všechny.

Způsoby střídání inzerátů

Rovnoměrně

Rovnoměrné střídání inzerátů zobrazuje všechny inzeráty ze sestavy zcela rovnoměrně. Hodí se jej tedy použít ve chvíli, kdy potřebujete co rychle porovnávat výkonnost jednotlivých inzerátů.

Optimalizovaně dle CTR

Inzeráty jsou při zobrazování preferovány dle naměřené míry prokliku (CTR). Inzerát s vyšším CTR je ve vyhledávání vidět častěji než inzerát s nižším CTR. Na konkrétní poměr zobrazení má vliv rozdílnost CTR inzerátů a počet naměřených statistických dat.

Tento způsob střídání inzerátů existuje v Skliku již dlouho, ale přepracovali jsme jej, aby lépe spolupracoval s novými typy střídání inzerátů.

Optimalizovaně dle CPA – nové

Při střídání inzerátů jsou preferovány inzeráty s nižší cenou za získání jedné konverze (CPA). Rozdíl v počtu zobrazení inzerátů z jedné sestavy opět ovlivňuje počet naměřených statistických dat a výše konverzního poměru jednotlivých inzerátů.

Optimalizovaně dle PNO – nové

Toto nastavení preferuje při výběru inzerátů ze sestavy inzeráty s nižším přepočteným podílem nákladů na obratu (PNO).

Předpokladem pro funkčnost nových typů střídání inzerátů je funkční měření konverzí, resp. hodnot konverzí. Dokud není naměřeno dostatečné množství konverzí, jsou inzeráty střídány dle dosaženého CTR.

Systém ve všech typech střídání inzerátů (kromě rovnoměrného) zohledňuje absolutní počet naměřených statistických dat. Pokud, například, využíváte v sestavě dva inzeráty, z nichž jeden získal 200 konverzí a druhý 300, je preference efektivnějšího inzerátu silnější než v případě sestavy, jejíž jeden inzerát získal 20 konverzí a druhý získal konverzí 30. Zároveň Sklik zohledňuje i aktuální výkon a prokliky nebo konverze získané v posledních týdnech mají větší váhu než prokliky a konverze starší.

Střídání dle konverzního výkonu inzerátů je vhodné především pro kampaně se sestavami, které již obsahují velké množství konverzí. V ideálním případě řádově desítky na jeden inzerát za jeden měsíc.

Věříme, že PPC specialistům nové typy střídání inzerátů ušetří čas s analýzami výkonu a pomohou tak zvýšit efektivitu kampaní v Skliku.

Za celý tým Skliku Jirka Chomát a David Velechovský.

Test Skliku na bannerových plochách serverů Seznam.cz

Od 14.10. 2014 můžete začít v Skliku inzerovat na prémiovém prostoru společnosti Seznam.cz – např. Novinky.cz, Proženy.cz, Sport.cz a na mnoha dalších. Nasazování na jednotlivé weby bude probíhat postupně v průběhu dalších dnů.

Rádi bychom vás informovali, že jsme dnes spustili test zobrazování Skliku na reklamních plochách na webech společnosti Seznam.cz. Test bude možné využít pro cílení výhradně pomocí bannerů.

Pro test jsme se rozhodli vybrat 3 reklamní formáty: 300×250 (známý pod názvy Seznam Medium Rectangle / Square / Sponzor služby / Top sponzor) a dále 300×600 a 160×600 (Skyscraper).

Test je zajímavý tím, že doposud nebylo možné skrze Sklik cílit bannery na weby společnosti Seznam.cz ale pouze na weby v partnerské síti Sklik. Nově se inzerentům otevírá možnost cílit na největší prémiové weby českého internetu a upoutat pozornost u vaší cílové skupiny.

Test bude probíhat v rámci prostoru, který není napřímo prodaný skrze obchodní zástupce společnosti Seznam.cz a přes RTB, takže velikost prostoru se může v průběhu testu výrazně měnit a tedy i výkon kampaní, proto je s tím nutné s blížící vánoční sezónou počítat.

Doporučujeme zadat si níže uvedené weby napřímo do umístění a začít jejich výkon vyhodnocovat u každého webu individuálně. Získáte tak maximum výkonu a daná umístění budete mít pod kontrolou pro lepší optimalizaci. Jako vhodné též vidíme možnost přidat nové retargetingové kampaně s uvedenými formáty bannerů.

Pokud bude test úspěšný, budeme pokračovat v rozšiřování formátů i ploch, na které půjde přes Sklik cílit. Vyhodnocovat budeme atraktivitu dané reklamy pro uživatele a jak na ni reagují.

Věříme, že vám nové plochy umožní získat další zákazníky i zvýšit povědomí o vaší značce.

Přehled webů pro cílení:

 • Novinky.cz
 • Sport.cz
 • Super.cz
 • Kupi.cz
 • Sauto.cz
 • Slovnik.cz
 • Sbazar.cz
 • Volnamista.cz
 • Hry.cz
 • Spoluzaci.cz
 • Login.seznam.cz
  • Cílení na login stránky lze pouze souhrně a to na službách: Lide.cz, Mapy.cz, Zbozi.cz, Hry.cz, Sfinance.cz, Mixer.cz, Admin.firmy.cz, Volnamista.cz, Stream.cz, Sreality.cz, Prozeny.cz, Sbazar.cz

Za celý tým Skliku Ondřej Krišica

Získejte nové zákazníky pomocí webu iDNES.cz

Sklik nově naleznete na jednom z největších webů v ČR – iDNES.cz.

Pomocí samotného webu iDNES.cz zasáhnete více než 54 % uživatelů českého internetu. iDNES.cz je zpravodajský portál s 16 letou tradicí a s měsíční návštěvností více než 4 milionů čtenářů. Vlajkovou lodí portálu je zpravodajství. Zprávy z domova, ze světa, sportu, kultury, ekonomiky a financí.

Kolik nových uživatelů zasáhnete?

iDNES.cz oslovuje celkem 4 326 599 unikátních uživatelů měsíčně.

 • 804 356 627 zhlédnutých stran
 • 2 421 529 unikátních uživatelů týdně
 • 84 % unikátních uživatelů přistupuje na iDNES.cz z České republiky
 • Uživatelé ve věku 20 – 39 let tvoří téměř polovinu všech uživatelů iDNES.cz
 • 25 % všech uživatelů iDNES.cz má vysokoškolské vzdělání
 • 30 % uživatelů iDNES.cz patří do skupiny s čistým příjmem domácnosti 30 tis. Kč a více
 • 20 % ekonomicky aktivních uživatelů patří do skupiny vedoucích pracovníků
 • 2 184 tis. ekonomicky aktivních uživatelů

Kde inzeráty Sklik najdete?

Inzeráty Skliku se zobrazují v textové ploše pod článkem, ve fotogalerii a v mobilní verzi.

 Reklamní plocha Sklik pod článkem na iDNES.cz

Reklamní plocha Sklik pod článkem na iDNES.cz

Aktuálně se Sklik pod článkem na iDNES.cz rovnoměrně střídá s dalším reklamním systémem.

Reklamní plocha Sklik ve fotogalerii na iDNES.cz

Reklamní plocha Sklik ve fotogalerii na iDNES.cz

Reklamní plocha Sklik v mobilu pod článkem na iDNES.cz

Reklamní plocha Sklik v mobilu pod článkem na iDNES.cz

Tematicky zaměřené servery

iDNES.cz nabízí kromě zpravodajství také tematicky zaměřené servery, kde zobrazujeme inzeráty Sklik. Oslovíte uživatele, kteří se zajímají o novinky z motoristického světa, nejnovějšími trendy bydlení, kteří rádi cestují nebo hledají nejnovější informace ze světa mobilních technologií. Níže uvádíme seznam tematicky zaměřených webů:

 • Technet.cz – vše, co vás zajímá o internetu, digitální televizi, spotřební elektronice, vysokém rozlišení, IT, fotografování, atd. recenze, návody, testy, reportáže z technicky zajímavých míst, katalog foťáků a další čtení o technice kolem nás
 • Xman.cz – web pro muže, kteří se nebojí žádné akce
 • Mobil.iDNES.cz – vše o mobilech, operátorech a telekomunikacích
 • Sport.iDNES.cz – nejnovější zprávy z českého a zahraničního sportu, on-line přenosy, ankety, výsledky
 • Alík.cz – dětský server
 • Rajče.net – místo pro vaše fotografie
 • Rungo.cz – web o běhání
 • BonusWeb.cz – denní zpravodaj ze světa počítačových her

Doporučujeme vám upravit si limity denních rozpočtů u kampaní v obsahové síti a u retargetingu tak, abyste měli rezervu oproti stávajícímu čerpání ve výši nižších desítek procent. Nebudete přicházet o potenciál nově rozšířené obsahové sítě.

Věříme, že vám rozšíření o iDnes.cz přivede množství nových zákazníků.

Za celý tým Sklik Daniel Krajánek

* Zdroj dat: NetMonitor

Zboží.cz od 4.10. 2014 bez inzerátů Skliku

Na základě vytvoření nového Zboží.cz pro klienty Seznam.cz dojde k úpravě výdeje inzerce Skliku.

Dovolujeme si vás informovat, že od 4.10.2014, se nebudou zobrazovat inzeráty Skliku na službě Zboží.cz. Pro běžné inzerenty Skliku neznamená tento krok výraznou změnu. Změna se týká především e-shopů, kde změna může být až do 10 % podílu prokliků ve vyhledávání.

Změna v Skliku od 4. 10. 2014

Poté, co budenové Zboží.cz spuštěno, bude z nastavení kampaní v Skliku odstraněna možnost na něj cílit ve vyhledávací síti dle uvedeného náhledu výše.

Zboží.cz prošlo nejen výrazným redesignem, ale také celkovou změnou chápání služby. Nově zákazníkům nabízíme nejen srovnání ceny, ale také možnost najít kompletní informační servis o produktu, podobné výrobky či příslušenství. Především důraz na zrychlení rozhodovacího procesu a výběru eshopu. Tyto změny mají za cíl e-shopům přivádět více zákazníků a Sklik reklama by zde již byla nadbytečná.

Za tým Sklik Ondřej Krišica

Sklik otevírá program certifikace agentur

Počátkem roku 2015 bude oficiálně spuštěn program certifikovaných agentur Sklik. Jeho cílem je zpřehlednit trh agentur pro inzerenty, kteří jsou v situaci, kdy vybírají specialisty, jenž nastaví PPC kampaně, nebo převezmou péči o kampaně stávající. Agenturám pak tento program přinese další úroveň spolupráce se zástupci Skliku a přístup k know-how přímo od provozovatele. Jaké jsou další výhody plánovaného programu a jaké budou podmínky nutné k získání certifikátu agenturou? To se dozvíte na následujících řádcích.

Certifikace agentur Program certifikovaných agentur je připravován s ohledem na přínosy jak pro klienty a potenciální klienty Skliku, tak i pro agentury starající se o kampaně v tomto systému.

Inzerenti budou mít jistotu, že agentura, která nese označení „Certifikovaná agentura Sklik“, má zkušenosti díky širokému portfoliu dosavadních klientů i jejich celkovému obratu a je připravena poskytnout servis i velkému klientovi. Její konzultanti mají k dispozici aktuální know-how a novinky přímo od Skliku. Certifikát také potvrzuje, že agentura přistupuje ke správě účtů v Skliku transparentním způsobem.

Certifikovanou agenturu poznáte podle loga programu, které budu moci užívat na svém webu i v jiných materiálech. Kromě toho ji také naleznete spolu s dalšími oceněnými na připravované stránce věnující se certifikacím podrobně.

Protože chceme držet vysokou úroveň certifikovaných agentur, nastavili jsme pro ně základní pravidla. Agentura, která by ráda nesla toto označení, musí splnit například minimální počet 2 PPC specialistů (kvůli sdílení know-how a vzájemné zastupitelnosti), alespoň 10 aktivních klientů a celkový obrat v reálně spravovaných účtech minimálně 1 milion Kč měsíčně.

Mezi další podmínky patří zmiňovaný transparentní přístup ke klientům. To znamená, že pracuje s účty, které jsou ve vlastnictví klienta nebo klienti mají k dispozici všechny statistiky z účtů na vyžádání. Specialisté agentury spolupracují na rozvoji kampaní se zástupci Skliku a čerpají své znalosti i z jejich workshopů.

Věříme, že toto označení pomůže všem současným i budoucím klientům Skliku a zviditelní agentury, které dělají kvalitně svou práci. V případě, že máte dotazy nebo výše zmíněná kritéria plníte, se na nás obraťte prostřednictvím formuláře.

Za celý tým Skliku Ondřej Krišica, David Velechovský a Petr Pechar

Nové označení inzerátů Skliku ve vyhledávání

Před několika týdny jsme vás informovali o probíhajícím testu sedmi variant označení inzerátů ve vyhledávání na Seznam.cz. Nyní jsme vítěze testu nasadili do provozu.

Během testovacího období jsme sledovali reakci uživatelů na změnu označení inzerátů Skliku, změnu počtu prokliků na inzeráty, přirozené odkazy i upoutávky, které se ve vyhledávání zobrazují. Test probíhal déle než měsíc, abychom dokázali zjistit i vliv na dosahovaný konverzní poměr a PNO inzerátů na horních pozicích. Zároveň jsme během testu zpřísnili kvalitativní mez, po jejímž dosažení se inzeráty mohou dostat na horní pozici, z důvodu zvýšení kvality výsledků vyhledávání.

S výsledkem jsme velmi spokojeni a věříme, že tato změna bude ku prospěchu uživatelů vyhledávání i inzerentů Skliku.

Vítezná varianta označení inzerátů Skliku.
Vítězná varianta označení inzerátů Skliku.

V případě vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit na emailu sklik@firma.seznam.cz.

Za celý tým Sklik.cz Jirka Chomát

Ztráta hesla je nemilá věc

V rozhraní Skliku jste dnes (18. 9. 2014) mohli objevit informaci, která všem klientům doporučuje nastavení kontrolní otázky, ověřeného emailu, případně ověřeného telefonního čísla. Z důvodu větší bezpečnosti a zamezení jakýmkoliv nepříjemným ztrátám radíme, abyste zprávu zbytečně nepodcenili a byli prozíraví.

Proč mít vlastně tyto údaje u svého účtu nastavené? Pokud totiž tyto údaje nebudete mít v účtu uvedené, značně se vám ztíží možnost opětovného získání hesla. V nejhorším případě to může dojít do fáze, kdy heslo nepůjde získat vůbec. Pokud ovšem naši výzvu vyslyšíte předejdete komplikacím při jeho opětovném získávání. Věnujte prosím pár minut vašeho času a po opětovném přihlášení do vašeho účtu si nastavte kontrolní otázku, ověřený kontaktní e-mail nebo ověřený telefonní kontakt, kam vám bude posléze heslo v případě ztráty obratem zasláno.

„V případě ověřeného e-mailu nebo telefonního čísla si nemusíte nic pamatovat.“

Doporučujeme nastavit si primárně ověřený kontaktní e-mail. Tato adresa poté slouží jako místo, kam vám systém zašle odkaz na nové heslo a vám tak odpadne starost pamatovat si kontrolní otázku či další údaje, které se vyplňují do příslušných formulářů, při žádosti o obnovení hesla.

Nastavení změníte po přihlášení do vašeho účtu na URL http://ucet.seznam.cz/.

Pečlivě si tyto údaje uschovejte. Při další ztrátě hesla se pak nemusíte bát, že heslo nezískáte. Je to velmi snadné a nic to nestojí. Další informace naleznete v naší nápovědě na URL http://napoveda.sklik.cz/cz/caste-otazky/ztrata-zmena-hesla/.

Za celý tým Sklik.cz Stanislav Plecitý

Sklik Odkazy se zobrazují všem uživatelům

Před dvěma měsíci jsme vás informovali o testu rozšíření Sklik Odkazy a před dvěma týdny o tom, jaký vliv má rozšíření na výkon inzerátů ve vyhledávání. Test jsme během dvou měsíců postupně rozšiřovali z 10 na 20 a 40 % uživatelů. Od dnešního dne se toto rozšíření zobrazuje všem uživatelům vyhledávání na Seznam.cz.

Během testování jsme pečlivě sledovali, jak se toto rozšíření líbí uživatelům a nastavili jsme systém tak, aby zobrazoval Sklik Odkazy pouze u relevantních inzerátů k uživatelovu dotazu, který má dostatečně kvalitní zpětnou vazbu od uživatelů, kterým byl inzerát zobrazen. Znovu všechny inzerenty informovat, že toto rozšíření zvyšuje CTR ve vyhledávání průměrně o 4 % a v případě zobrazení Odkazů ve dvou řádcích až o 15 %. Další informace naleznete v článku Vliv Sklik Odkazů na výkon inzerátů ve vyhledávání.

Editace Sklik Odkazu

Velké množství inzerentů si během testování ke svým kampaním Sklik Odkazy nastavilo a jsme rádi, že velká část nám poslala své názory a připomínky k práci s rozšířením v inzerentském rozhraní, podobě ve vyhledávání a podobně. Většinu připomínek jsme stihli zapracovat a dnes vám ještě můžeme nadělit jednu drobnost – v inzerentském rozhraní je možné editovat cílové URL i text Sklik Odkazu. Zvolili jsme cestu přímé editace a proto, na rozdíl od inzerátu, není při editaci Odkazu smazán původní Odkaz a vytvořen nový. Dochází k přímé editaci jednoho konkrétního Odkazu. Editace Sklik Odazu   I nadále uvítáme jakékoliv postřehy od inzerentů, agentur a odborné veřejnosti k novému rozšíření i dalším funkcím Skliku. Za celý tým Sklik.cz Jirka Chomát